Simonyi Imre: Tizenkét vallomás, utószóval

1.
Egy éve hogy nem írtam verset néked,
s a kék ruhád óta nem láttalak.
- Hát úgy látszik, hogy mégiscsak lehet
versek nélkül is élni. S nélküled.
Érdekes. Igen, talán lehet.
Csak épp nem érdemes.2.
Örökké várlak, és mégis
minden érkezésed rajtaütés.3.
Én a múló időt már rég nem
órákkal vagy napokkal mérem,
hanem az egyik vagy a másik
elválástól az új találkozásig.4.
Hát mondd, nem sírnivaló,
hogy még mindig ilyen avas,
ásatag módon,
— mint a dürgő fajdkakas —
tollammal bűvölöm a nőstényt?5.
Hát mégis az volna a szerelem,
hogy aki kell, az kell,
nem azért: amilyen,
hanem annak ellenére, hogy bármilyen?


6.
Olyan vagy — amilyen. De én is.
Így hát ne várd — az égre —,
hogy miattad essek
valami szellemen kívüli terhességbe.


7.
Ki nékem mondja: „csak te” — azt jelenti:
házát, mezejét, családját felejti
s oldott saruval, húnyt szemmel követ.
(De van-e nő, ki olyan rangot áhit:
Homérosztól, hogy jó Krúdy Gyuláig
befogadja a szentek egyessége?)
8.
Hogy átöleljelek, vagy beléd rúgjak?
Ma már tudom:
mint két iker annyira hasonlíthat:
mint két fürt, amely egy tőről fakad.
Ha egy tő termi:
egytövű indulat.


9.
Mióta elmentél szívem:
azóta nemcsak én,
de magányosabb lett a kivert bölény,
a szegény rongyosabb,
hajszoltabb az üldözött.
S eggyel több a rémregény.10.
Az űzött ifjúkor
lakatlan szigetet
talált ki — menedékül.
S lásd jött idő,
mikor csupán veled
népesítettem be
azt a szigetet.11.
Hol van már az a sziget, s az a szigetlakó?
S hol van a „mi” s a „miért” – amit tettél?
Csak az maradt meg, amit jelentettél:
menekülést is, meg menedéket,
törést, lendülést, s pár verstöredéket.
S talán ott fönn a hegyen azok a délelőttök.12.
…őrizlek, mint rögeszmét a csendes eszelősök.UTÓSZÓ
Barátném, meglásd, lehet végül két ember,
aki — akár jutalmul, akár büntetésül —
de megérdemli egymást.

P. Pálffy Julianna :Mindig veled ébredek

Hajnalban mindig
a szívemben ébredek.

Pereg a film. Álmom
utolsó filmkockáin
még téged rendez a
tudattalatti vágy,
mert képzeletben is -
csak téged vetítelek.
Magán(y)mozit forgatok
- miközben elmaradt
csókjaid, ölelésed néma
lüktetéssel ébresztenek
és hiányod gyűrt párnája
vasal arcomra ráncokat,
rajzol rám plusz éveket.
Nappalok eltagadott
magányperceinek fekete-
fehér szalagját festem
át - tiéd a főszerep -
csak miattad színesek
a pillanatfelvételek.

Hajnalban mindig, a
szívemben Veled ébredek.

Moha

ha itt volnál,
miként olvasztanám
vörös tintáját
ajkad vonalának,
s miként vágynék
tested fájának
egyetlen gyümölcseként
sosem érkező
szüretig,
megpihenni rajtad…
…és tudom,
ha itt volnál
ölelnélek
sóhajtalan
mozdulatlan

hogy örökre
enyém legyen
az az első
tökéletes pillanat…

Vázsonyi Judit :Jöjj :)

Jöjj szerelem, szeress engem,
oldd le rólam minden terhem,
helyettük tégy rám láncokat
vágyaktól égő álmokat!

Jöjj szerelem szeress engem,
aki szeret, azt szeressem!
Feledjek minden tegnapot,
hadd féltsem még a holnapot!

Jöjj szerelem, szeress engem,
dúld fel rendem, öld meg csendem,
szólítsd meg, ha kell helyettem,
keresd meg a másik felem!

Jöjj szerelem, szeress engem,
minden tagom, minden sejtem
fénybe törve esdekeljen
befogadnom, s benne lennem!


Fried Noémi: Sosem érkező vándor

                                          “Annyira hiányzol,
                                           Hogy már jó egyedül.”
                                           Hervay Gizella: Szerelmes vers lila éggel


Mert szebbé lettél nekem,
Mint templomoknak csöndje
És szebb vagy mintha lennél
Öltözve színezüstbe;
Távolabb, mint a holnap,
És közelebb a vágynál,
Arcomba hulló csöppnél,
Esőcsepp-koppanásnál…

A kapualji csókot,
Egy szellő szétzilálta;
Hózápor hozott vissza,
Tűnt vágyak városába.
Már nélkülem világít,
Városod minden fénye,
Az utcán mások lépnek,
Nyomaink hűlt helyébe…

Időtlenebb a szónál,
És meztelenebb a vágynál,
Arcunkba csapó szélnél,
Friss zápor illatánál;
A távolság mi éltet,
Megbénít, elvarázsol,
Hogy újabb útra indulj,
Sosem érkező vándor…

Kovács-Popa Daniela :Lenni szeretnék...

Aprócska pillangó szeretnék lenni,
hogy virágról virágra vándorolva, legfinomabb,
legédesebb nektárt összegyűjtsem,
hogy neked ajándékozhassam ...

Esőcseppek játéka szeretnék lenni,
hogy az éppen nyiladozó rózsák szirmaira zuhanjak,
majd foglyul ejtsem,
hogy neked ajándékozhassam ...

Melengető napsugár lennék,
hogy melegíthessem a hajnalodat,
majd annak frissességével
téged ajándékozzalak meg...

Deli szél szeretnék lenni,
mely elhozza a nyár illatát,
megragadnám annak sóhaját,
majd neked ajándékoznám...

Mindaz szeretnék lenni,
ami sohasem voltam,
hogy édesgessem érzéki szívedet,
majd magammal megajándékoználak...


Szeretnék az lenni,
mi sohasem lehettem neked.Nagy István Attila :Várakozás
Várom, hogy megérints,
s felkiáltsanak a tárgyak a szobában:
itt vagyunk mindannyian!
De csak a falióra zenél,
bennem meg térdre bukik
a bizakodás.

Daniela Raimondi : A kezeid

Kezeid már emlékek vágyától hajtva kerestek
És én azokra az időkre gondoltam, amikor még
El tudtam veszni egyetlen csókod gyengéd ízében
És a testem
Friss kenyér volt, mely a te molnár ujjaid között él.

Erdős Olga fordítása

Kelemen Zoltán

Szó nélkül engedelmeskedtél a szélnek mikor felkapott
Nem mondtad, hogy menni készülsz
Most itt állok egyedül megint
És nem tudom, hogy hová tegyem a napot

William Butler Yeats :Egy régi dal visszhangja

Találkoztunk a fák közt, a kertben, ő meg én.
Jött hófehér kis lábbal a kerten át felém.
Kért, hogy könnyen szeressem, mint rügy nő ág hegyén,
de ifjan és bolondul ezt nem hihettem én.

És álltunk a folyónál, hol végetért a rét.
Vállamra tette akkor kis hófehér kezét.
És kért, hogy könnyen éljek, miként a fű, ha ragyog:
de bolond ifjú voltam s most csupa könny vagyok.

Vas István fordítása

Jorge Bucay


Mindig arra gondolj, a "nagyon szeretlek" kijelentésre az a leggyönyörűbb válasz,
hogy "én pedig érzem, hogy nagyon szeretsz".Sárhelyi Erika :Napod leszek

Magamra veszem a kelő Nap fényét,
szívembe rejtem, hogy aztán neked adjam.
Az éj sötétjéből indulok eléd,
engem láss örökké a lobbanó Napban.

Engem láss mindig téli hajnalokon,
mikor fázósan bújnak egymáshoz a fák.
Engem láss, ha csak dereng az ég alja,
s a tegnap tenyerén hozza elénk a mát.

Ott leszek majd az első napsugárban,
a horizont széléről küldöm mosolyom.
Ablakodra a dér virágot csókol,
én ott leszek, s szádra szívemet csókolom

Zimonyi Zita :Pillantás

nézésed csillagos erőterébe
húztad oldalgó tekintetem,
megfogtad röpke pillantásom,
szemeddel testembe költöztél,
holdsugaras vallomást tettél,
napfényes válaszra késztettél:
szavak nélkül, érintés nélkül
hegyre fel elindult történetünk

Válóczy Szilvia :Szeress engem

Ülj most mellém...
Halld meg szívem halk szavát.
Érezd, ami kattog bennem,
S ébren táncol odaát.

Tekints reám...
Lásd meg lelkem legmélyét,
Ahogy szemem szemedben vonz
Álmot, s testek kedélyét.

Érintsd bőröm...
Vágyaink közt lépkedem.
Elsodor a legszebb érzés,
Szárnyal már a képzetem.

Két kezem fogd...
El ne ereszd soha már.
Szoríts engem akkor is, ha
Erős kételyed bezár.

Maradj velem...
Menekülni nem tudok.
Angyalok közt szárnycsapással
Messzire már nem jutok.

Szeress engem...
Szívem lángja féktelen.
Téged ölel szerelemben
Örök marad, s végtelen

Poldesz Albert: Karomban tartalak

Karomban tartalak,
százszorszép szemed
behunyva álmodik,
kezed nyakamat fonja át,
csend van köröttünk,
mi némán hallgatunk:
az idő is megállt.

Lelkemben a pillanat
csodája ég,
kialudt szememben
újra fény ragyog,
sóvárgó vággyal
csak most születtem:
nem voltam eddig,
csak most vagyok!

Szívemben forró lávaként
forrong a vérem,
szétárad bennem
zúgón szilajon,
perzselő lánggal
lobogva égő
szikrázó fény
és örök vágy vagyok.