..csak rám nevetsz, egek! s fölszökken a szívem.
Ha fennhangon odaszólsz nások közt nekem:
Jó napot! - s halkan azt mondod hozzá: Szeretlek;
ha végigsímogat sugara szép szemednek:
élek , boldog vagyok ujjongok, lebegek!
Átváltoztat, amint rámsüt tekinteted;
s ahogy rám nézel, úgy tükrözlek vissza nyomban;
és mint szárny-rebbenés hallik erdõn a lombban,
úgy rebben valahány szavamban az öröm,
vígan jövök-megyek; nincs bánat, nincs közöny;

- Victor Hugo


Nincsenek megjegyzések: