Koós Kovács István :Szerelem

Egyetlen szürke szó vihetné meg a hírt neked: szeretlek.
Talán megértenéd, mi van benne s mögötte, hiszen akár a föld
virágot, folyót, hegyet, egy egész mindenséget jelent, megmondaná
ez a szó is, hogy mostanában megbűvölők szememnek a hideg,
csillagos éjszakák, s hogy nélküled hajtófát sem érne az élet.
Áradva szólok hát veled, úgy beszélek, miként a szerelmesek.
Egyszer futólag említettem: több vagy te minden javaknál, hírnél,
s ha eltűnnél, bennem a világ s az Isten halna meg. Mondtam
azt is, hogy kerek hat éve most látom először áldottnak, jónak
ezt a keserves, híres világot, s hogy az érdem ezért a tied.
Olyan vagy te, akit csak költő és Isten álmodhat le a földre,
s látod, ott esett a baj, hogy most mégis úgy akarlak, mint
egyik madár a másikat, folyó a patakot s hímport a virág.
A rajongás s a csoda szobraként őriztelek volna magamban,
de most effajta szavak rajzanak körül: pénz, megélhetés, hivatal,
villanyszámla, két-három szoba és tűzifa. Szép szavakkal keresem
a kenyérrevalót, látástól vakulásig törődöm szerkesztőségi
robotban, s hogy leszek-e valaki, fut-e kenyérre, mostan még titok.
Inkább kell a sport, hóbort, mint a vers s a könyvbe zárt emberek,
s az is eszembe jut, hogy mainapság rosszul megy az erdők madarainak,
s pucéron marad minden mezei liliom. Mit akarhatnék hát veled,
akinek otthon szépen kitervezték a hat-hét szobát, és hogy
jövendőbelid oldalán nem fognak elseje táján vízdíjas, fűszeres
és mészárszékes gondok bántani? Nem én vagyok, a világ a különös
s ezért kerüllek én, mint hazátlan kutya, már két hete. Látod:
én hegynek születtem, hogy fák gyökereit fogjam erős viharban
s dermedt őzeket bújtassak tenyerem alá vad villám elől
és akaratom máglyatüze most mégis gyufában lobban el.
Úgy akartalak volna nézni téged, mint érő vetését feljáró gazda,
verni szíved zengő harangját, hogy hízelgő szavára, mint a
fáradt ennivágyók a déli ebédhez, menjünk már haza. Két kigyúlt
napraforgó szemed napja akartam volna lenni, hogy rád locsoljam
tüzes, nyári hevem. Jó, puha kenyered akartam volna lenni, hogy
naponként törj belőlem egy-egy kövér, jóízű falatot, s most mégis
idebenn, idebenn, ahol nagyon akartalak, csupa csendesség, csupa árnyék.
Ma még ez a szürke szó vigye meg neked a hírt: szeretlek,
holnap már úgyis temető a szívem, s te vagy benne a csend.

Nincsenek megjegyzések: